3D az oktatásban

 

USZT_logo_big_rgbA projekt neve: 3D az oktatásban

Projekt azonosító szám: EUREKA_HU_12-1-2012-0022

A támogatás összege: 67.089.848 Ft

Kedvezményezettek: Hung R&D Nonprofit Kft. és a Leonar3Do International Zrt.

 

Pozitív bírálatot kapott az Innovációs Alapból kiírt EUREKA 2012 című pályázatra benyújtott nemzetközi projektünk.

Az oktatási témájú fejlesztést konzorciális együttműködésben valósítjuk meg, ahol a magyar partner a Hung R&D Nonprofit Kft., valamint a feladat megvalósításában az osztrák GeoGebra Institut is részt vesz.

A nemzetközi összefogással megvalósuló projekttel a műszaki képzésekben használható oktatási segédlet kifejlesztése a cél. A prototípus a projektben részt vevő szervezetek által támogatott középiskola részére kerül kifejlesztésre, mely segítségével az oktatás színvonalának további emelkedése várható. Az iskola a termék folyamatos használata mellett visszajelzéseket küld az alkalmazás során szerzett tapasztalatokról, méri a diákok teljesítményét, kompetenciáját hasonlítva a termék használatával, illetve használata nélkül elért eredményeket, majd elemezve az adatokat egy tanulmányt készít a tapasztalatokról. Az így megszerzett új ismeretek révén egyfelől képet kaphatunk a terméket a tanulás során alkalmazó és nem alkalmazó diákok teljesítményéről, kompetenciaszintjéről, illetve magának a terméknek a hatékonyságáról, a tanulásban nyújtott segítségének mértékéről. Másfelől lehetővé válik a termék igényekhez igazodó további fejlesztésének megalapozása is. A termék piaci forgalmazásával keletkeznek majd olyan források, melyek segítségével biztosítható a folyamatos további fejlesztés anyagi fedezete is. Infoblokk3_altalanos_egyes